A méltóságnak milyen elemi vannak?

A méltóságnak milyen elemi vannak?

Munkám egyik főeleme, hogy segítsek feltárni a kimondatlan, felszínalatti nehezen megfogalmazott érzéseket, érzeteket, mint például a méltóság megsértését.

Mit jelent a méltóság? 

A méltóság alapigény minden ember számára hiszen mindenki megérdemli a tisztességes és egyenlő bánásmódot és az egymás elfogadását. Azonban a méltóság nem összekeverendő a tisztelettel. A tiszteletet mindenki maga szerzi meg és vívja ki saját magának, míg a méltóság alapértelmezve minden emberi lénynek jár. Sok esetben a harag, rossz érzések és a neheztelés kiváltó oka a méltóság megsértése. Így sok esetben a konfliktusok kiváltó oka mögött is a méltóság megsértése állhat.

Donna Hicks a Harvard egyik professzora könyvében (Dignity It’s Essential role in Conflict Resolution) összegyüjtötte a méltóság alapelemeit.

Mik a méltóság alapelemei? 

1.    Az identitás elfogadása: Más emberek indentitásának elfogadása azt jelenti, hogy előítélet nélkül kapcsolatban lépek másokkal, elfogadva a másik fél faji, vallási, etnikai hovatartozását, a nemek, osztályok és szexuális irányultságát, az életkorát. Egyenlő félként közelítek a másik félhez, tehát se nem alárendeltnek, se nem magasabbnak nem tekintem. Megadom a másik félnek azt a szabadságot, hogy hitelesen, félelem és negatív bírálat nélkül fejezhesse ki magát. Feltételezve, hogy ő is becsületes.

2.    Befogadás: Éreztettem másokkal, hogy tartoznak valahová, befogadom a másik felet függetlenül a családi, közösségi, szervezeti vagy nemzeti identitásától.  

3.    Biztonság: tekintetében két szinten különböztetünk meg fizikai és pszichológia. Fizikailag biztonságban érzem magamat, ami a testi sérülésektől mentes állapotot jelenti, és pszichológiailag biztonságban érzem magamat, azaz elkerülöm a megaláztatásokat.  Olyan biztonságos helyzetet teremtek, hogy mások szabadon és nyugodtan beszélhessenek anélkül, hogy félniük kellene a büntetéstől.

4.    Figyelem: Teljes figyelemmel meghallgatom a másik felet, figyelmesen értelmezem és válaszolok az aggodalmaira, érzéseire és tapasztalataira. 

5.    Elismerés: Észreveszem mások tehetségét, kemény munkáját, előzékenységét és segítségét. Nagylelkűen megdicsérek másokat, hálát és megbecsülést mutatok mások hozzájárulásáért és ötleteikért.

6.    Méltányosság: A törvények és szabályok alapján igazságosan és egyenlő módon bánok az emberekkel. Úgy, hogy az emberek érezzék, hogy tiszteletben tartom a méltóságukat, amikor megkülönböztetés nélkül igazságosan kezelem őket.

7.    Bizalom megadása mások részére  Az embereket megbízhatónak tartom és úgy is kezelem őket . Azzal a feltevéssel közelítek, hogy mások is jó szándékkal és indokkal becsületességgel járnak

8.    Megértés: Elhiszem, hogy mások szava is érvényes. Lehetőséget adok másoknak, hogy megmagyarázzák és kifejezzék álláspontjukat. Aktívan meghallgatom a másik felet annak érdekében, hogy megértsem.

9.    Függetlenség: Ösztönözöm az embereket, hogy saját nevükben cselekedjenek, hogy (át)érezzék az irányítást az életükben és megtapasztalják a remény és a lehetőség érzését.

10. Felelősségvállalás: Felelősséget vállalok a cselekedeteimért. Ha megsértettem egy másik személy méltóságát bocsánatot kérek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy megváltoztatom a sértő viselkedésemet.

Egy 10 fős cég 962.000 Ft-ot veszít el minden hónapban a konfliktusain.

Egy 10 fős cég 962.000 Ft-ot veszít el minden hónapban a konfliktusain.

IOA Blog Post

IOA Blog Post