Vállalati Konfliktuskezelési Program

 A vállalati konfliktuskezelési program célja a teljes szervezetben, vagy szervezeti egységben található elakadások, felszín alatti aggodalmak feltárása, megnevezése és kezelése. A program alkalmas és validált felmérési eszközök használatával tárja fel a szervezet általános légkörét, kommunikációs rendszereit, a menedzsment stílusbeli kérdéseit, a felsővezetés iránti bizalmi, és más kulcsfontosságú kapcsolatokat. Az eljárás a szervezetben ismétlődő minták és tendenciák kimutatására szolgál, nem pedig az egyedi esetek nyilvánosság hozására.

A program eredménye:

  • Zökkenőmentes információáramlás

  • Kapcsolatok minőségésének javulása

  • Együttműködési hajlandóság növekedése

  • Munkaerő megtartása

A program tartalma:

  1.  Konfliktuskezelési workshopot (Egyszeri 3 órás alkalom)

  2. Mediációs eljárást, két fél közötti feszültség feloldása  (egy alkalom max. 3 órás a program 2 alkalmat tartalmaz)

  3. Csoportok közötti facilitációt,  azaz a csoportok közötti kommunikáció segítése

  4. A teljes folyamatról szóló riportot, amely magában foglalja a folyamat lépéseit, a feltárt problémákat megnevezését, és a megoldási javaslatokat.


A program minimum 45 napos időtartalma a bizalmi kapcsolat kialakításához szükséges.

A folyamat három részből tevődik össze.

1.    Felkészítő szakasz

A felkészítő szakasz célja a programban résztvevők tájékoztatása a folyamatról és azok lépéseiről. A felkészítő szakasz sikerességét egy konfliktuskezelési workshop segíti, melynek keretén belül a résztvevők elsajátíthatják a szükséges konfliktuskezelési ismereteket.

2.     Elakadások felderítése szakasz

Ebben a szakaszban a szervezetben előforduló elakadások felderítése, sérelmek megnevezése, és a mögöttes szándékok feltárása történik. 

 3.     Eredmények ismertetése szakasz 

Az utolsó szakaszban az összegyűjtött információk prezentálásra kerül sor, melyben részletesen megismerhetőek a megnevezett és feltárt problémák, illetve az ezen konfliktusok feloldására kidolgozott akcióterv is.

A program bevezető bruttó ára: 550.000 Ft.